Felnőtt egyéni pszichoterápia

A pszichoterápia a páciens és a terapeuta rendszeres találkozásán alapuló folyamat. A közös munka mindkét féltől odafigyelést és jelentős érzelmi befektetést, elköteleződést igényel. Pszichoterápiába járni nem mindig könnyű, de az életminőség jelentős változásával kecsegtet. Az alkalmazott módszertől függően a folyamat lehet időhatáros és időhatár nélküli.

Pszichodinamikus szemléletű egyéni terápiák

Rendelőnkben a pszichodinamikus szemléletű terápiák több formája elérhető. Közös bennük, hogy elismerik a tudattalan folyamatok szerepét. Eltérés lehet abban, hogy heti egy vagy több ülésben találkozik-e egymással a páciens és a terapeuta. A terápia lehet időhatáros, amikor előre pontosan meghatározott ülésszámra szerződnek, vagy nem állítanak fel időhatárt. Utóbbi esetben a befejezésre a terápia egy pontján közös mérlegelés után kerül sor. A hosszú terápiák a személyiség mélyebb átdolgozására adnak lehetőséget. A rövid terápiák célja korlátozottabb, általában alkalmasak arra, hogy egy belső konfliktust vagy életviteli nehézséget fókuszba helyezve dolgozzanak pl. egy aktuális élethelyzeti probléma megoldásán.

A pszichoanalitikusan orientált időhatár nélküli terápia, a rövid dinamikus terápia (20-30 ülés) és az álomelemzésre épülő DREAM rövid terápiás módszer elérhető intézményünkben. A módszer alkalmazhatósága, kiválasztása több tényezőtől függ. Erről gondos mérlegelés után az első interjút követőn egyeztet a pszichológus a pácienssel.

Bejelentkezés pszichológusokhoz

Amennyiben pszichológus, pszichoterapeuta kollégánkhoz szeretne bejelentkezni, kérjük kattintson ide.

Távterápia

A távterápia (skype-terápia) egy új és gyors elterjedést mutató terápiás forma. Azok számára is elérhetővé teszi a konzultációt/terápiát, akik valamilyen ok miatt egyébként kiszorulnának a pszichológiai ellátásból. 

A személyes terápia és a távterápia több vonatkozásban különbözik egymástól. Pl. személyes terápia esetén a pszichoterápia kereteinek biztosítása a pszichológus feladata, távterápia esetén ez a terápiát igénybe vevő feladatává is válik. Távterápia esetén a titoktartás és biztonság megteremtésében (pl. az alkalmazott szoftver biztonságossága, a terápia terének, helyének biztonsága) a kliensnek is felelőssége van.

A javasolt, biztonságos alkalmazási mód az, ha a személyes terápiás kapcsolat alakul át távterápiává. Elvárt, hogy a távterápiás kapcsolat egy évben több alkalommal személyes terápiás formára válthasson át. A pszichológusnak jogában áll szakmai megfontolások alapján dönteni arról, hogy az Ön esetében a távterápia alkalmazható-e, vagy valamilyen más típusú segítségre van inkább szüksége.

Kognitív viselkedésterápia (CBT)

Ezen pszichológiai irányzat szerint a pszichés tünet hibás tanulási folyamat következtében alakul ki. A viselkedésterápia célja egy látható viselkedés megváltoztatása a viselkedés újratanulásával. A felmérés után a beavatkozás tervének kidolgozása a klienssel közösen történik. A kliens a kapott feladatokat először az órán majd otthonában gyakorolja. A terápiának része az is, hogy megértésre kerüljön, hogy az egyén hogyan viszonyul a világ megtanulandó dolgaihoz. Ha ez a viszonyulás túlzottan negatív fókuszú, akkor cél lesz az is, hogy ezt a reálishoz közelítsük. Kognitív terápiában a negatív érzést és viselkedést befolyásoló gondolatok feltárása történik meg, amelyek lehetnek pl. téves helyzetértékelésen, téves hiedelmen, logikai hibán alapulóak. A feltárás után új, az alkalmazkodást jobban segítő viselkedés kidolgozása történik meg.

Más pszichoterápiás eljárásokkal összehasonlítva ez egy strukturált módszer, melyre a terapeuta aktív, direkt, irányító hozzáállása jellemző. Jól körülhatárolható pszichés problémák (pl. depresszió, szorongásos zavarok, kényszerbetegség, stb.) esetén javasolt. Átfogóbb nehézségek (komplex érzelmi vagy személyiség zavarok, identitáskrízisek, önismereti igény, stb.) esetén is szóba jön, ilyenkor azonban mindenképp szükséges élményközpontúbb elemekkel (sématerápiás technikák, imagináció, dramatikus elemek, művészetterápiás eszközök, stb.) is kiegészíteni a kezelést.

Rendelő szakemberek

Balló Henrietta

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta-jelölt

dr. Garas Péter

gyermek- és ifjúságpszichiáter, képzésben levő családterapeuta, pszichoterapeuta-jelölt

dr. Lakatos Zoltán

Pszichiáter, pszichoterapeuta-jelölt

dr. Máté-Horváth Nóra

aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, pszichoszomatikus orvos, pszichoterapeuta-jelölt

dr. Mészáros Gergely

pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiáter, pszichoterapeuta-jelölt

dr. Spányik András

A Panoráma Poliklinika alapítója, szakmai ügyvezetője. Foglalkozás-egészségügyi szakorvos, pszichoterapeuta szakorvos, pszichoanalitikus kandidátus, Bálint-csoport vezető

dr. Vančo Ildikó

pszichoterapeuta-jelölt, csecsemő- és gyermekgyógyász, csecsemő- és gyermekradiológus

Együd Péter

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a csoportterápia team szakmai vezetője

Kovács Erika

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Kovács Györgyi

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, Bálint-csoport vezető, a pszichológia szakmai csoport vezetője

Kovacsics Leila

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Radnai Fruzsina

klinikai szakpszichológus, képzésben levő pár- és családterapeuta, pszichoterapeuta-jelölt

Tetszik, megosztom:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

Rendelés helyszíne

Panoráma Poliklinika (Buda)
1126 Budapest, Derkovits u. 7.

Panoráma Poliklinika (Buda)
1126 Budapest, Derkovits u. 10.

Panoráma Poliklinika (Buda)
1126 Budapest, Dolgos u. 2. 1/A

Bejelentkezés

Egyes ellátásainkhoz – pszichológusainkhoz, pszichoterapeutáinkhoz és pszichiátereink egy részéhez, valamint gyógypedagógusunkhoz – előzetes időpont-egyeztetés szükséges. Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot. Ezt követően telefonon vagy e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot.