Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek a panoramaklinika.hu honlapon elérhető és megvásárolható összes orvosszakmai és pszichológiai szolgáltatásra érvényes.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Panoráma Poliklinikát működtető: Szintézis Medical Kft. (Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2. 1.em.2. továbbiakban mint Szolgáltató), és a Szolgáltató által a panoramaklinika.hu weboldalon keresztül nyújtott online fizetési szolgáltatásokat (szakorvosi online konzultációkat és online pszichoterápiás, pszichológusi szolgáltatásokat) igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a panoramaklinika.hu weboldalon keresztül történő fizetéssel kapcsolatosan történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a panorama.hu honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe online fizetési szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Ez azért különösen fontos, mert a panoramaklinika.hu oldal nyújtotta online fizetési szolgáltatás igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és ezek minden pontjával egyetért.

A Szerződés nyelvezete: magyar

A Felek között létrejövő Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődik meg, a későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével és használatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésre állunk!

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Panoráma Polklinikát működtető Szintézis Medical Kft. azért fogalmazta meg és adta közre, hogy részletesen, a szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Szolgáltató szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a honlap működésével kapcsolatos lényeges körülményt.

A panoramaklinika.hu üzemeltetője:
Cégnév: Szintézis Medical Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2.1/2

Cégjegyzékszám: 01 09 355997
Cég képviselője: Dr. Spányik András ügyvezető
Adószám: 27899724143
Bankszámlaszám: 11712059-21454662 (OTP Bank Nyrt.)

Elérhetőség e-mailben: info@panoramaklinika.hu
Elérhetőség telefonon: +36-70- 775-0288 munkanapokon 8.00 – 20.00 óra között

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

(1051 Budapest, Nádor u. 25.)

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
C-HOST Kft.
Székhelye: 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43.
E-mail: info@nethely.hu
Posta: 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Az AFSZ hatály 2021. június 1-jétől érvényes.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A panoramaklinika.hu weboldal online elérhető orvosi és pszichológusi tanácsadáshoz használja az ERSTE Bank hivatalos partnerének a Global Payments Inc. szolgáltatását. A panoramaklinika.hu weboldal alapvetően a Panoráma Polklinika pszicho-szomatikus szemléletű rendelőjének szolgáltatásait tartalmazó felület, amely szolgáltatások között szerepelnek online elérhető tanácsadásra is kiterjedő, és online felületen is fizethető szolgáltatások.

FONTOS MEGJEGYZÉS! Ez a honlap és a honlapon lévő anyagok és programok soha nem tartalmaznak és jelentenek egy-egy konkrét esetre szóló orvosi/pszichológusi egyéb társ orvosszakmai területen tevékenykedő medikai tanácsot. Az itt elérhető anyagok kifejezetten csak általánosan értelmezhetőek és tájékoztató jellegűek. Felhasználásukról vagy fel nem használásukról a honlap látogatója saját belátása szerint dönt – kizárólag saját felelősségére. A honlapon keresztül a kérdésekre erre adott válasz csak általánosan értelmezhető tájékoztatást jelentnek Szolgáltató részéről, amelyet az mindig legjobb tudása szerint ad, de ezt a tájékoztatás nem minősül konkrét javaslatnak vagy tanácsnak, még akkor sem, ha a megfogalmazás miatt az abban foglaltak esetleg így is értelmezhetőek lennének; az abban foglaltak konkrét felhasználásáról vagy fel nem használásáról kizárólag Ügyfél dönt, saját elhatározásából és kizárólag saját felelősségére.

Ez a honlap nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Ezért soha ne hagyja figyelmen kívül saját orvosa tanácsát amiatt, mert valamit olvasott ezen a webhelyen. Ha úgy gondolja, hogy orvosi segítségre van szüksége, feltétlenül keresse fel szakorvosát.

1.1 A megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

1.2 A megjelenített szolgáltatások a weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül, illetve online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül, e-mailen vagy telefonon rendelhetőek meg. Felmerülő probléma esetén a megadott telefonos és e-mailes elérhetőségen tudunk segítséget adni a rendeléshez/időpontfoglaláshoz.

1.3 Az egyes szolgáltatásoknál a feltüntetett árak nettó/bruttó árak, az egészségügy nem ÁFA-körös tevékenység.

1.5. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amely apanorama.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található.  Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra (kereskedelmi ügyletre), amely jelen szerződésben meghatározott Felek között az online orvosi/ill. pszichológus tanácsadás miatt jön létre, s amely szolgáltatás az Erste Bankkal kötött szerződés értelmében elektronikusan is fizethető a honlapon keresztül, azonban ehhez minden esetben szükséges a kapcsolatfelvétel a Panoráma Poliklinika recepciójával. Ennek automatikus útvonalát a weboldal, a későbbiekben részletezett módon biztosítja!

1.6. A panoramaklinika.hu weboldalon keresztüli szolgáltatás vásárlás az online elérhető időpontfoglalási rendszeren keresztül lehetséges (ez leadott megrendelésnek minősül), a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.7. A panoramaklinika.hu honlapon található magánellátási szolgáltatások időpontfoglalás után érhetőek el, amelyhez személyes adatok megadása szükséges (név, lakcím, elérhetőség, értesítési elektronikis cím, TAJ szám). A megadott adatokkal kapcsolatos kitételek kifejezetten megfelelnek az érvényes GDPR szabályoknak, ezen kötelezvény a weboldal főoldalán feltűntetett helyen a rendelkezéseknek megfelelően olvasható. Az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Panoráma Poliklinika figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.8. Az időpont foglalást (megrendelés leadását) és az online tanácsadás kifizetését követően, ha az orvos-beteg konzultáció a rendelő hibájából nem valósul meg, a kifizetett összeg a páciens számára visszajár. Ha sz online tanácsadás a páciens akadályoztatása miatt nem valósulhat meg, a foglalt időpont előtt 24 órával a konzultáció átfoglalható. A páciens hibájából meg nem valósult konzultáció esetén az orvos készenléti díja minden esetben visszatartandó a kifizetett díj összegéből (ez a konzultációs díj 50%-a).

1.9. A szerződés nyelve magyar.

1.10. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.11. Recepció elérhetőségei és nyitvatartási ideje:
Elérhetőség e-mailben: info@panoramaklinika.hu
Elérhetőség telefonon: +36-70- 775-0288 munkanapokon 8.00 – 20.00 óra között

 1. REGISZTRÁCIÓ / BEJELENTKEZÉS
  2.1. Az Ügyfél/Páciens a Weboldalon az online konzultáció időpontfoglalásának folyamatában a megfelelő mező bejelölésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél/Páciens által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. MEGRENDELÉS MENETE

3.1. Bejelentkezés online konzultációra
A honlapra bárki kitöltheti az online konzultáció kéréshez tartozó űrlapot. A Páciens/Ügyfél által megadott e-mail címre Ügyfél kap egy megerősítő e-mailt, melyben információt is kap arról, hogy a recepció hamarosan felveszi vele a kapcsolatot.

3.2. Az Ügyfél/Páciens a Weboldalon kitöltött űrlappal egyben kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3. Amennyiben a Páciens/Ügyfél nem az űrlapon keresztül kommunikál először rendelőnkkel, a recepciótól akkor is kap e-mailt, amelyben szerepel a honlapnak azon linkje, ahol az adatok megadása után szintén ki kell jelentenie, hogy a jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.4.  A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árainak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás korábban közzétett, közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron rendelkezésre bocsátani, hanem felajánlhatja a helyes áron vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél/Páciens elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett képek csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek.

3.6 Az Ügyfél/ Páciens a kiválasztott szolgáltatást a Panoráma Poliklinika Recepciójának segítségével és instrukciói alapján fizetheti ki a weboldalon keresztül (bankkártya adatainak megadásával.)

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA
  5.1. Az Ügyfél/Páciens által elküldött megkeresés (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 2 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza:

–  az Ügyfél/Páciens által a megkeresés során megadott adatokat

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • a kiválasztott konzultáció neve,
 • megjegyzése
 • a rendelés azonosítója

Ez a visszaigazoló email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 1. A KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA
  6.1. Az online konzultáviót az Ügyfél/Páciens a következő módokon fizetheti ki:

– átutalással
– bankkártyás fizetéssel a Global Payments rendszerén keresztül

6.2. A számlát a fizetés után a Szolgáltató e-mailben küldi ki az Ügyfél/Páciens által megadott e-mail címre.

6.4. Ha az Ügyfél/Páciens valami okból ragaszkodik a hagyományos, papíralapú számlához, akkor azt jeleznie kell a Szolgáltató felé e-mailben. A papír alapú számla postázása többletköltséggel jár, melyet Szolgáltató e-mailben előzetesen egyeztet Ügyféllel. A többletköltséget Ügyfél él/Páciens viseli.

 1. SZÁLLÍTÁS
  Ezen a weblapon és webáruházban kizárólag online szolgáltatások kerülnek forgalmazásra, amelyek elektronikus úton érhetők el.
 2. ELÁLLÁSI JOG

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a Ügyfél és a vállalkozás (itt: a Szolgáltató) közötti szerződések részletes szabályairól szól. Ennek értelmében honlapunkon elérhető szolgáltatásokról tájékoztatót adunk abból a célból, hogy az Ügyfél/Páciens minél részletesebb információkhoz juthasson az adott szolgáltatásról még az időpintfoglalást megelőzően. Ezek a tájékoztatók nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetők.

8.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Ha az Ügyfél/Páciens elállási jogával élni kíván (időpont lemondása), elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban, vagy szóban is megteheti, de rendelőnk minden esetben elektronikus úton küldött levél útján erősíti meg a kérést.

8.2.Ügyfél/Paciens határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az alább megjelölt határidők lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Jellemzően legalább 24 órával a foglalt időpont előtt szükséges a foglalt időpont lemondása, ezzel a szolgáltatást végző orvos /pszichológus felszabadult időpontja még újra foglalható.

8.3. 24 órán belüli időpont lemondásnál az orvos rendelkezésre állási díját a Páciens/ügyfél köteles megfizetni, így az előre, online (kártyaadatok megadásával történt) kifizetésből 50% visszatartásával jogosult visszakapni a konzultáció díját.

8.4. Minden esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél/Páciens elállási nyilatkozatának megérkezését.

8.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfélt/Pácienst semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. FELELŐSSÉG

FONTOS! Ez a honlap és a honlapon lévő anyagok és programok soha nem tartalmaznak és jelentenek egy-egy konkrét esetre szóló orvosi/pszichológusi egyéb társ orvosszakmai területen tevékenykedő medikai tanácsot. Az itt elérhető anyagok kifejezetten csak általánosan értelmezhetőek és tájékoztató jellegűek. Felhasználásukról vagy fel nem használásukról a honlap látogatója saját belátása szerint dönt – kizárólag saját felelősségére. A honlapon keresztül a kérdésekre erre adott válasz csak általánosan értelmezhető tájékoztatást jelentnek Szolgáltató részéről, amelyet az mindig legjobb tudása szerint ad, de ezt a tájékoztatás nem minősül konkrét javaslatnak vagy tanácsnak, még akkor sem, ha a megfogalmazás miatt az abban foglaltak esetleg így is értelmezhetőek lennének; az abban foglaltak konkrét felhasználásáról vagy fel nem használásáról kizárólag Ügyfél dönt, saját elhatározásából és kizárólag saját felelősségére.

Ez a honlap nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Ezért soha ne hagyja figyelmen kívül saját orvosa tanácsát amiatt, mert valamit olvasott ezen a webhelyen. Ha úgy gondolja, hogy orvosi segítségre van szüksége, feltétlenül keresse fel szakorvosát.

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. A honlapot a szolgálatás jellegéből adódóan szükséges időszakonként karbantartani. Ez alatt a karbantartás alatt átmenetileg a honlap szolgáltatásai részben vagy egészben szünetelhetnek. A szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezeket az időszakokat a minimálisra csökkentse, csakúgy, mint az esetleges üzemzavarból (áramkimaradás, adatvesztés, külső támadás stb.) eredő szolgáltatási szüneteket. Ezek az esetek a honlapok általános működésének velejárói vagy esetleges velejárói, ezért nem számítanak a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek.

 1. SZERZŐI JOGOK

Megjegyzés: A Szolgáltatónak, a honlap készítőinek örömére szolgál, ha az Ügyfél, amennyiben elégedett a honlap szolgáltatásaival, a honlap létezéséről értesíti ismerőseit, illetve ha az Ügyfél saját weboldalán/közösségi oldalán az erre a honlapra irányuló linket helyez el. Azonban a Szolgáltató arra kéri a tisztelt Ügyfeleket, hogy tartsák tiszteletben
az egyetemes és nemzetközi szerzői jogokat, amelyek ezt a honlapot is védelem alatt tartják.

A 11.1 pontok alatt felsorolt jogok mindennemű megkerülése, kijátszása vagy az azokkal történő visszaélés tilos. Ezek a szerzői jogok magántulajdonban vannak, megsértésük éppen olyan bűncselekmény, mint például a bolti lopás.

11.1. Az oldalon található ingyenes és fizetéssel elérhető szellemi termékeket, bejegyzéseket a szerzői jogról szóló törvény alapján a szerzői jog védi. A szerzői jog a szerzői jog alá eső alkotás keletkezésekor automatikusan keletkezik és hozzárendelődik az adott alkotáshoz. A szerzői jog egyetemleges, nemzetközi, és mindaddig védi az alkotást, amíg arról a szerzői jog tulajdonosa írásban másképpen nem nyilatkozik.

A szerzőt megillető jogok a következőek:

 1. a) a többszörözés (Szjt. 18-19. §),
  b) a terjesztés (Szjt. 23. §),
  c) a nyilvános előadás (Szjt. 24-25. §),
  d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (Szjt. 26-27. §),
  e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (Szjt. 28. §),
  f) az átdolgozás (Szjt. 29. §),
  g) a kiállítás (Szjt. 69. §).

A panoramaklinika.hu weboldalon található bármely anyag továbbadása, terjesztése, sokszorosítása szigorúan tilos, akár részleteiben, akár egészében. Ha ilyen, szerzői joggal való visszaélés Szolgáltató tudomására jut, az ügyet polgári peres útra tereli, illetve büntetőjogi feljelentést is tehet.

 1. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél/Páciens a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

betegjogi képviselő: Ivonyné dr. Munk Julianna
julianna.munk@ijb.emmi.gov.hu

+36 20 489 9520

 1. törvény rendelkezései szerint.
 2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  13.1. A Weboldalon keresztül történő fizetés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

13.3. Jelen ÁFSZ készült: 2021. 06. 01.

Tetszik, megosztom:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email

Időpontfoglalás

Foglaljon időpontot online! Naptárunkban kiválaszthatja az Ön számára megfelelő időpontot.